Przepisy - wierzyciel

Wierzyciel

Określenie „wierzyciel” powstaje w wyniku zobowiązania, w stosunku wierzyciel – dłużnik. Ogólnie rzecz biorąc kodeks cywilny nie określa dokładnej definicji wierzyciela. Na podstawie art. 353 kodeksu cywilnego, wierzyciel może zażądać od swojego dłużnika w ramach zobowiązania, spełnienia pełnego świadczenia, natomiast sam dłużnik ma obowiązek to świadczenie spełnić (spłacić dług). Aby doprowadzić dłużnika do odprowadzenia świadczenia, wierzycielowi przysługują liczne prawa dzięki którym odzyska swoje świadczenia.

Coraz częściej spotyka się sytuacje w których to liczne firmy prowadzące działalność gospodarczą, borykają się z zagrożeniem wynikającym ze współpracą z kontrahentami, których uczciwość pozostawia dużo do życzenia. Jeśli również Ty masz takie problemy że ktoś nie chce Ci płacić, to musisz odpowiednio się do tego przygotować. Wierzytelność o zapłatę powstaje wówczas jeśli jakaś osoba zalega drugiej z płatnością. Przymusowym ściąganiem wierzytelności w Polsce zajmuje się komornik. Wyłącznie komornicy mają legalne prawo do przejmowania domów, kont, ruchomości oraz pozostałych dóbr. Firmy windykacyjne nie posiadają takiego prawa. Jednakże zanim skorzystasz z możliwości sądowego ściągania zaległych wierzytelności, możesz wpierw spróbować innych środków, by odzyskać swoje pieniądze. 
Konieczne jest aby takie działanie przeprowadzić w sposób zaplanowany, rzetelny i profesjonalny.

Aby skorzystać z pomocy komornika w celu odzyskania swojej wierzytelności, konieczne jest ustalenie wpierw tytułu egzekucyjnego, z zaznaczeniem klauzuli wykonalności. Kluczowe znaczenie w tym wypadku ma skuteczne działanie. Prawomocne orzeczenie w postaci wyroku bądź postanowienia sądu nazywane jest tytułem egzekucyjnym.

Jeżeli posiadasz już którykolwiek z tytułów egzekucyjnych, wówczas należy wszcząć odpowiednią procedurę, dzięki której nadasz jej klauzulę wykonalności. Dzięki temu pozwoli Ci to stosunkowo szybko wyegzekwować kwotę wierzytelności od swojego dłużnika. Aby tak procedura mogła być wszczęta konieczne jest:

a) zweryfikowanie wszelkich posiadanych dokumentów,

b) sformułowanie odpowiedniego wniosku i wskazanie właściwego sądu.

Jeśli do tej pory nie masz tytułu egzekucyjnego, to konieczne jest aby zwrócić się o to do sądu, by jak najszybciej rozpocząć dochodzenie. W przeciwnym wypadku Twój dłużnik może zwyczajnie nie wykazywać żadnej reakcji na jakiekolwiek wezwania do zapłaty, a dodatkowo w sensie prawnym, nikt nie ma prawa mu nic zrobić.

Największe znaczenie w przebiegu dochodzenia należności ma czas reakcji. Na wszczęcie postępowania masz 30 dni, w przeciągu których Twoje szanse są naprawdę duże. W przeciwnym wypadku odzyskanie długu będzie znacznie trudniejsze.


Lista tematów: